literatuur

 

Voor elke goede uitbeelding is een gedegen literatuuronderzoek onontbeerlijk. De te gebruiken bronnen zijn in principe in 3 categorieën in te delen:

 

- Originele handboeken, voorschriften en andere militaire publicaties uit de uitgebeelde periode;

- Originele herinneringsboeken en persoonlijke memoires;

- Moderne naslagwerken.

 

Originele handboeken spreken voor zich. Dit is de basis van het militaire leven in de uit te beelden periode, en vormt daarom ook de basis voor de uitbeelding. Hierbij kan men denken aan voorschriften omtrent de organisatie, uitrusting en bewapening van een bepaalde eenheid, maar ook aan excercitievoorschriften en dergelijke. Op meer persoonlijk niveau kreeg elke militair bepaalde handboeken uitgereikt, zoals het 'Tropenzakboekje' en voorschriften over het wapen waar hij mee werd uitgerust. De verscheidenheid is enorm, en hoewel lang niet alle voorschriften voor onze uitbeelding van belang zijn dienen de leden er naar te streven tenminste enkele van de meest voorkomende aan iedereen uitgereikte voorschriften aan hun uitbeelding toe te voegen.

 

Vrijwel alle eenheden brachten in eigen beheer herinneringsboeken uit, die aan alle leden van die eenheid werden uitgereikt. Dit gebeurde meestal op bataljons-niveau, maar soms ook op kleiner- en groter niveau. Omdat de gehele inhoud werd geleverd door militairen uit die specifieke eenheid zijn deze boeken een vrijwel onuitputtelijke bron van informatie over de uniformering, uitrusting, voertuigmarkeringen, wijze van het dragen van emblemen, het dagelijkse leven; vrijwel van alle aspecten van die ene eenheid. Persoonlijke memoires, vaak ook voorzien van onbekend fotomateriaal vormen om dezelfde reden een uiterst belangrijke informatiebron.

 

Moderne literatuur bestaat niet alleen uit door historici geschreven boeken over het verloop van het gehele conflict of delen daarvan, maar ook uit beschrijvingen over bepaalde eenheden en uit boeken over uniformen, wapens en uitrusting. Vooral deze laatste categorie kan dienen om te bepalen welke uniformen en uitrusting op een bepaalde originele foto voorkomen. Op deze wijze kunnen wij per eenheid een correct beeld geven.

 

Een voorbeeld van een modern naslagwerk dat wij veel gebruiken is 'Van Grijsgroen naar Camouflage, de gevechtskleding van de Koninklijke Landmacht 1912-2000' door Martien Talens, uitgave Legermuseum, Delft 2007 (ISBN 978-90-70793-30-2). Het boek is verkrijgbaar in de webshop van het Legermuseum (prijs: €24,90, zoeken op 'Talens').

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb