/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » ML-KNIL

ML-KNIL

 B-25's van het 18 (NEI) Squadron

 De Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (kortweg: ML-KNIL) ontstond als zelfstandig wapen op 30 maart 1939 en kwam voort uit de Luchtvaartafdeling-KNIL (LA-KNIL) en daarvoor de Proefvliegafdeling (PVA-KNIL). De PVA-KNIL werd bij Koninklijk Besluit van 18 juli 1914 opgericht. Na de soevereiniteitsoverdracht werden in 1950 alle materieel, bases en verdere eigendommen overgedragen aan de Indonesische Luchtmacht.

De hierbij uit te beelden periode loopt van 1942 tot 1950 en is niet aan een specifiek squadron gebonden, omdat de gebruikte uniformen en persoonlijke uitrusting vrijwel identiek zijn. De squadrons waar we ons met name op richten zijn 18th en 120th Squadron, en het 17 VARWA. De eerste twee werden in 1942 in AustraliĆ« opgericht als deel van de Royal Australian Airforce en grotendeel bemand door personeel van de ML-KNIL die aan Japanners waren ontkomen, aangevuld met Australisch personeel (veelal luchtschutters en onderhoudstechnici). In laat-1945 werden na demobilisatie van het Australische personeel de squadrons met al hun materiaal overgedragen aan de ML-KNIL. Na met veel succes te zijn ingezet boven Java en Sumatra werden alle drie de squadrons in 1950 opgeheven.