/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Wapens

Wapens

 

De standaard wapens gebruikt door KL en KNIL in de periode 1945-1950 waren Brits, maar een aantal eenheden (met name de Marbrig, Speciale Troepen en ML-KNIL) waren vrijwel geheel bewapend met Amerikaanse wapens. Ook het oude M95 Hembrug geweer en zelfs Duitse wapens werden soms gebruikt.

Uiteraard hebben wij ons te houden aan de Nederlandse wapenwet. Kort gezegd komt het erop neer dat volgens de richtlijnen uit de WWM onklaargemaakte ('gedeactiveerde') grendelgeweren (zoals de Lee-Enfield of Mauser K98) zonder vergunning voorhanden mogen worden gehouden voor personen van 18 jaar en ouder. Duits- of Belgisch onklaargemaakte wapens voldoen helaas niet aan de Nederlandse wetgeving en zijn dus verboden. Het is echter niet toegestaan deze onklaar gemaakte wapens zo maar te dragen tijdens een publiek evenement!

De organisator dient hiervoor van te voren vergunning aan te vragen bij het betreffende politiekorps. Het is verstandig altijd een kopie van die vergunning voorhanden te hebben gedurende het evenement, die bij controle getoont kan worden, samen met (indien voorhanden) het certificaat van deactivering. Dit laatste zit echter niet altijd bij het wapen en is geen wettelijk vereiste. (semi)Automatische wapens zoals een Sten zijn altijd verboden zonder vergunning, tenzij ze in de lengte zijn doorgezaagt. Dit soort praktijken zijn voor onze groep uiteraard niet relevant.

Werkende wapens, dat wil zeggen omgebouwd voor het verschieten van losse flodders ('blancs') en duurzaam ongeschikt gemaakt voor scherpe munitie, zijn altijd vergunningsplichtig. Het verkrijgen en houden van een dergelijke vergunning is aan zeer strenge regels gebonden. Daar staat tegenover dat het met een vergunning wel mogelijk is automatische wapens die passen in de uitbeelding voorhanden te hebben.